MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 13-06-2024 (niveau 3F)eerdere test 13 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 13-06-2024 zo ingevuld:De bestuurder heeft ........ dat de schade wordt vergoed.


4 % (afgerond)geclaimed
96 % (afgerond)geclaimd 

Het woord 'geclaimd' is voltooid deelwoord van 'claimen'. Hoewel het oorspronkelijk een Engels woord is, wordt in het Nederlands alleen een d achter de m geplakt, volgens de regel van 't kofschip.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Een bekend tv-programma heet ' ........ , ter zee en in de lucht'.


77 % (afgerond)Te land 
23 % (afgerond)Ter land

'Te land' is een vaste uitdrukking. Er staat wel een r in 'ter zee', maar niet in 'te land'. Vrouwelijke woorden krijgen 'ter', onzijdige woorden krijgen 'te'.
Zie ook de pagina te allen tijde.Aan het eind van het beoordelingsgesprek ........ je verteld of je mag blijven.


58 % (afgerond)wordt 
42 % (afgerond)word

Je kunt het eerste 'je' in deze zin niet vervangen door 'jij', maar door '(aan) jou'.
Hier is 'je' niet de hoofdpersoon (onderwerp), maar meewerkend voorwerp.
Het onderwerp is 'of je mag blijven'. Daarom wel een t.

Misschien wordt het duidelijker als je er toekomende tijd van maakt met 'ga/gaat':
aan het eind van het beoordelingsgesprek gaat je verteld worden of je mag blijven.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Vroeger hadden veel auto's een ........ om de verhouding tussen lucht en benzine te regelen.


2 % (afgerond)sjook
1 % (afgerond)schoke
83 % (afgerond)choke 
14 % (afgerond)shoke

'Choke' komt uit het Engels. Het is ook een Engels werkwoord, dat 'stikken' betekent.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers