MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 12-06-2024 (niveau 3F)eerdere test 12 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 12-06-2024 zo ingevuld:De dronkenlap is bijna ........ in een vuilniswagen.


96 % (afgerond)vermorzeld 
4 % (afgerond)vermorzelt

Het woord 'vermorzeld' is voltooid deelwoord van 'vermorzelen'. Het verandert niet als je er meervoud van maakt: de dronkenlappen zijn vermorzeld. Omdat de l geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Opstelten was de eerste voorzitter van het ........ Olympisch Plan 2028.


35 % (afgerond)commité
7 % (afgerond)committee
56 % (afgerond)comité 
2 % (afgerond)comittee

De spelling van het woord 'comité' wordt vaak verward met die van 'commissie'.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.Een fopduik bij voetbal wordt ook een ........ genoemd.


81 % (afgerond)schwalbe 
9 % (afgerond)Schwalbe
9 % (afgerond)swalbe
1 % (afgerond)sjwalbe

Het woord 'schwalbe' krijgt geen hoofdletter, ook al is het oorspronkelijk een woord dat in het Duits wel met een hoofdletter wordt geschreven.
Zie ook de pagina Golfoorlog, Hoge Raad.Een nieuw stadion voor Anderlecht is bijna een zaak van leven ........ dood.


van
82 % (afgerond)of 
16 % (afgerond)op
1 % (afgerond)tot

De uitdrukking 'een zaak van leven of dood' betekent: van levensbelang.

Deze uitdrukking wordt vaak verhaspeld met een andere uitdrukking:
'Een duel op leven en dood' is een zwaar, bloedig gevecht, vaak letterlijk totdat een van de partijen is gedood.
Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers