MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 11-06-2024 (niveau 3F)eerdere test 11 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 11-06-2024 zo ingevuld:Deze winkel verkoopt bloemen, ........ ze zijn uitverkocht.


5 % (afgerond)mits
95 % (afgerond)tenzij 

'Tenzij' is het tegengestelde van 'mits'. Het juiste antwoord is 'tenzij', want dat betekent 'behalve als'. Het gaat hier eigenlijk meer om goed lezen dan om goed spellen.
Zie ook de pagina mits of tenzij.Het leger is met al zijn rangen een ........ organisatie.


23 % (afgerond)hierarchische
73 % (afgerond)hiërarchische 
2 % (afgerond)hirarchische
2 % (afgerond)hyrarchische

Het woord 'hiërarchie' had oorspronkelijk een theologische betekenis (rangorde van engelenkoren), maar wordt nu voor allerlei rangordes gebruikt.
Zie ook de pagina onmiddellijk.Ik heb ........ en daarna de test gedaan.


95 % (afgerond)ingelogd 
5 % (afgerond)ingelogt
ingelogged

Het voltooid deelwoord van 'inloggen' is 'ingelogd'. Aan de tussenletters 'ge' kun je zien dat hier sprake is van een Nederlands voltooid deelwoord, ook al komt het woord oorspronkelijk uit het Engels. Omdat de g geen medeklinker in 't kofschip is, komt er een d aan het eind.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Sinds de reorganisatie wordt er alleen nog maar ........ op de afdeling.


33 % (afgerond)gejeremiëerd
3 % (afgerond)gejeremiëert
14 % (afgerond)gejeremieëerd
50 % (afgerond)gejeremieerd 

Het woord 'jeremiëren' betekent 'klagen'. Het woord is afgeleid van de naam van de profeet Jeremia, schrijver van de 'Klaagliederen van Jeremia'. Het voltooid deelwoord is 'gejeremieerd'. Er is geen reden meer voor een trema, net als in 'financieel'.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers