MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 11-06-2024 (niveau 2F)eerdere test 11 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2F hebben de test van 11-06-2024 zo ingevuld:Men legde de tenniswedstrijd stil, omdat het publiek te hard ........ .


16 % (afgerond)juichde
1 % (afgerond)juigte
79 % (afgerond)juichte 
4 % (afgerond)juigde

Het werkwoord 'juichen' krijgt een t in de verleden tijd en bij het voltooid deelwoord: juichte - gejuicht. De ch is een stemloze medeklinker en staat daarom in 't kofschip.
Zie ook de pagina 't kofschip.Is dit wel ........ verantwoord?


12 % (afgerond)etisch
1 % (afgerond)etysch
84 % (afgerond)ethisch 
2 % (afgerond)ethysch

Het woord 'ethisch' is afgeleid van 'ethike' (Grieks) en 'ethica' (Latijn). De th is in het Nederlands gebleven.
Zie ook de pagina onmiddellijk.Dit toetje bestaat uit vers fruit, slagroom en drie ijssmaken ........ .


4 % (afgerond)na keuze
96 % (afgerond)naar keuze 

De vaste combinatie is 'naar keuze'
Zie ook de pagina na, naar.Hij is in China geboren en tien jaar geleden ........ . Nu spreekt hij vloeiend Nederlands.


3 % (afgerond)geïmigreert
58 % (afgerond)geïmmigreerd 
35 % (afgerond)geïmigreerd
4 % (afgerond)geïmmigreert

emigreren = verhuizen naar een ander land ('weg-migreren')
immigreren = zich vanuit een ander land ergens komen vestigen ('in-migreren')

Het woord 'geïmmigreerd' is voltooid deelwoord van 'immigreren'.
Omdat de r geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d. Na 'ge' komt een trema op de i, om aan te geven dat daar een nieuwe klank begint.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers