MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 20-05-2022 (niveau 3)eerdere test 20 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-05-2022 zo ingevuld:Ik lust wel een ........ .


4 % (afgerond)kaassouflétje
7 % (afgerond)kaassoufflétje
10 % (afgerond)kaassouflé'tje
79 % (afgerond)kaassouffleetje 

Het verkleinwoord 'kaassouffleetje' van 'kaassoufflé' wordt met ff en ee geschreven. De é wordt ee, het accent verdwijnt.
Zie ook de pagina autootje en cd'tje.De belasting op tabak is opnieuw ........ .


3 % (afgerond)verandert
97 % (afgerond)veranderd 

Het woord 'veranderd' is voltooid deelwoord van 'veranderen'. Het verandert niet als je er meervoud van maakt: de belastingen zijn veranderd. Omdat de r geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Wij zijn uitgenodigd voor een ........ .


58 % (afgerond)driegangendinertje 
27 % (afgerond)driegangendineetje
7 % (afgerond)driegangen dinertje
7 % (afgerond)driegangen dineetje

'Driegangendiner' is één woord.
Het verkleinwoord van diner is dinertje.
Zie ook de pagina autootje en cd'tje.De paus sprak de ........ uit op het plein van de Sint-Pietersbasiliek.


14 % (afgerond)urbi et orbi-zegen
44 % (afgerond)urbi-et-orbizegen 
15 % (afgerond)urbi et orbizegen
28 % (afgerond)urbi-et-orbi zegen

'Urbi et orbi' schrijf je met spaties, maar in de samenstelling met 'zegen' komen tussen de Latijnse woorden koppeltekens en het Nederlandse deel komt zonder spatie eraan vast.
Je mag daar ook een koppelteken plaatsen:
urbi-et-orbi-zegen.
Zie ook de pagina rodewijnglazen.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers