in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Meer, klein, bezit, m/v | musici, decennia

Woorden uit andere talen worden vaak vernederlandst, maar bij sommige woorden blijf je aan het meervoud zien dat ze uit een andere taal komen. Hier volgen enkele voorbeelden uit het Latijn:

 

Woorden op us krijgen vaak i:

 • een musicus - twee musici
 • een romanticus - twee romantici
 • een chemicus - twee chemici
 • een criticus - twee critici

  Sommige woorden op us hebben een meervoud dat niet eindigt op een i.
  Bijvoorbeeld: circussen, discussen, fiscussen, focussen.

Woorden op um krijgen vaak a, maar een meervouds-s is vaak ook toegestaan:

 • een museum - twee musea (ook: museums)
 • een decennium - twee decennia (ook: decenniën)
 • een winkelcentrum - twee winkelcentra (ook: winkelcentrums)
 • een datum - twee data (ook: datums)
  Ook 'computerdata' (gegevens) is meervoud: de data zijn gekopieerd.
 • een medium - twee media (spirituele personen: mediums)
  Ook 'de media' (radio, tv, krant) is meervoud: de media hebben er aandacht aan besteed.

Woorden op ix krijgen vaak ices:

 • een matrix - twee matrices (ook: matrixen)
 • een mentrix - twee mentrices

Sommige woorden op a hebben een meervoud dat eindigt op ae (uitgesproken als ee):

 • een collega - twee collegae (ook: collega's)
 • een mensa - twee mensae (ook: mensa's)

  Maar veel woorden op a krijgen een meervouds-s:
  akela's, begonia's, camera's, opera's, pagina's, thema's, dogma's (ook: dogmata)

 

Ook sommige Latijnse naamvallen zijn onveranderd overgenomen in het Nederlands. Het gaat nu niet om een meervoud maar om een tweede naamval (genitief):

 • vita - vitae (curriculum vitae: loop van het leven, levensloop)
 • anima - animae (vis animae: kracht van de geest, geestkracht)

 


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties