MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 28-11-2023 (niveau 2F)eerdere test 28 NOV geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2F hebben de test van 28-11-2023 zo ingevuld:........ je de sleutel kwijt zijn, dan kun je altijd bij mij aanbellen.


5 % (afgerond)Mag
2 % (afgerond)Mogt
Moogt
93 % (afgerond)Mocht 

Het werkwoord 'mogen' is onregelmatig. Je schrijft: mocht je.
Zie ook de pagina sterke werkwoorden.De ........ staan haaks op het raam, zodat de beeldschermen niet zo glimmen.


69 % (afgerond)bureaus 
5 % (afgerond)buro's
22 % (afgerond)bureau's
4 % (afgerond)bureaux

Het woord 'bureau' komt uit het Frans. Het meervoud wordt op z'n Nederlands gemaakt, met een s. Deze zit aan het woord vast, omdat de klank van de laatste lettergreep er niet door verandert.

De schrijfwijze met een o (buro's) is geen officiële spelling.
Zie ook de pagina opa's, acties, cafés.De gemeente voert een speciaal beleid ........ jongeren.


2 % (afgerond)te aanzien van
94 % (afgerond)ten aanzien van 
4 % (afgerond)ter aanzien van

'Ten aanzien van' is een vaste uitdrukking.
Zie ook de pagina te allen tijde.Caesar wordt vaak ........ .


90 % (afgerond)geciteerd 
10 % (afgerond)geciteert

Het woord 'geciteerd' is voltooid deelwoord van 'citeren'. Omdat de r geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.TOTAALRESULTAAT:
87% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers