MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 28-11-2023 (niveau 3F)eerdere test 28 NOV geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 28-11-2023 zo ingevuld:Mijn zusje kan snel lopen, maar ik loop sneller ........ .


3 % (afgerond)als zij
1 % (afgerond)als haar
18 % (afgerond)dan haar
78 % (afgerond)dan zij 

Het woord 'sneller' is de vergrotende trap van 'snel'. Na een vergrotende trap komt altijd 'dan'.
Het juiste antwoord is 'dan zij', omdat je de zin zou kunnen aanvullen:
maar ik loop sneller dan zij loopt.

In spreektaal wordt tegenwoordig 'sneller als' ook geaccepteerd, maar niet in geschreven teksten.
Zie ook de pagina dan of als.Hier spreken we elkaar niet aan met 'jij' en 'jou'. Hier is het gebruikelijk dat we elkaar ........ .


2 % (afgerond)vouvoieren
78 % (afgerond)vousvoyeren 
14 % (afgerond)vouvoyeren
6 % (afgerond)vousvoieren

tutoyeren = aanspreken met jij en jou (Frans: tutoyer, afgeleid van 'tu' en 'toi')

vousvoyeren = aanspreken met u (Frans: vouvoyer, afgeleid van 'vous')
Zie ook de pagina onmiddellijk.De bestuurder heeft ........ dat de schade wordt vergoed.


7 % (afgerond)geclaimed
93 % (afgerond)geclaimd 

Het woord 'geclaimd' is voltooid deelwoord van 'claimen'. Hoewel het oorspronkelijk een Engels woord is, wordt in het Nederlands alleen een d achter de m geplakt, volgens de regel van 't kofschip.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.We hebben een ........ in het centrum.


19 % (afgerond)eensgezinswoning
78 % (afgerond)eengezinswoning 
eensgezindswoning
2 % (afgerond)éénsgezinswoning

Het woord 'eengezinswoning' betekent 'een woning voor één gezin'. Er staan geen streepjes op de e, omdat er geen misverstand kan zijn over de uitspraak van die eerste lettergreep.
Het heeft niets te maken met eensgezind (gelijkgestemd) zijn.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers