MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 23-06-2022 (niveau 1)eerdere test 23 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 23-06-2022 zo ingevuld:Peter ........ mooi piano.


speel
speeldt
1 % (afgerond)speeld
98 % (afgerond)speelt 

Het werkwoord is 'spelen', de ik-vorm is 'speel'. De ik-vorm + t = speelt.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Veel oude bomen zijn ........ door de boswachter.


1 % (afgerond)gekapd
1 % (afgerond)gekapdt
98 % (afgerond)gekapt 

Het woord 'gekapt' is voltooid deelwoord van 'kappen'. Omdat de p een medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een t.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.In het weekend rijden er minder ........ dan op werkdagen.


buusen
98 % (afgerond)bussen 
buussen
2 % (afgerond)busen

Als het enkelvoud een korte klinker (a, e, i, o, u) heeft in de laatste lettergreep met daarachter één medeklinker, komt er in het meervoud vaak een medeklinker bij om de klank van die klinker kort te houden:
bus - bussen.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.De weg loopt ........ naar het dorp.


regt
99 % (afgerond)recht 
reght

Je hoort 'gt' maar je schrijft 'cht'.
Zie ook de pagina luisterwoorden.TOTAALRESULTAAT:
98% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers