in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-08-2022 (niveau 3)eerdere test 18 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 18-08-2022 zo ingevuld:Tegenwoordig beeldbellen we veel met Whatsapp. Er wordt bijna niet meer ........ .


1 % (afgerond)geSkyped
17 % (afgerond)geskyped
76 % (afgerond)geskypet 
5 % (afgerond)geSkypet

Communiceren via internet met behulp van Skype is 'skypen', zonder hoofdletter.
Het werkwoord wordt vervoegd volgens de Nederlandse spellingregels:
ik skype (niet 'skyp', want dat spreek je uit als 'skip' of 'skiep')
hij skypet (ik-vorm + t)
ik skypete, heb geskypet (na de p-klank komt een t volgens 't kofschip)
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Politiemensen zijn ........ ziek, zoals ieder mens.


69 % (afgerond)bij tijd en wijle 
6 % (afgerond)bij tijd en weile
3 % (afgerond)bij tijd en weilen
22 % (afgerond)bij tijd en wijlen

'Bij tijd en wijle' is een vaste uitdrukking en betekent 'soms'.

Het woord 'bijwijlen', dat eveneens 'soms' betekent, heeft wťl een n aan het eind.
Zie ook de pagina te allen tijde.Ik ben benieuwd hoe de cabaretier zijn voorstelling na de pauze ........ .


5 % (afgerond)vervolgd
95 % (afgerond)vervolgt 

Het woord 'vervolgt' hoort bij de hoofdpersoon van het tweede deel van de zin (de cabaretier) en verandert als je er meervoud van maakt: hoe de cabaretiers hun voorstelling vervolgen. Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt' en krijgt dus een t.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Het laatste gedeelte van het muziekstuk wordt ........ genoemd.


1 % (afgerond)kode
79 % (afgerond)coda 
3 % (afgerond)code
17 % (afgerond)koda

Het woord 'coda' komt uit het Italiaans (coda = staart).
Zie ook de pagina alcohol en karamel.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties